AyurVeda

Ayur Veda – Livets Vetenskap

Det finns inget säkrare sätt att komma i balans viktmässigt, mentalt och kroppsligt än att göra saker som är anpassade till din personlighetstyp.
I Ayur Veda talar man om tre huvudtyper, Vata, Pitta och Kapha som sedan blandas till nio olika typer.

Vi är alltid en blandning av Vata, Pitta och Kapha.Vi har en dosha (ex Vata) som är den mest dominanta och som ger oss våra huvudsakliga särdrag som person. Vata balanseras av sött surt och salt medan Kapha balanseras av Bittert, kärvt och kryddigt.
Du kan läsa mer om Ayur Veda i boken “Skapa din hälsa” som är lättläst och ger dig kunskap om vem du är och vad du bör göra. Genom att äta anpassat till vår kroppstyp ökar vi chansen att hålla oss i balans. Ett bra sätt är att använda sig av de Ayurvediska produkterna här på sidan.